English Français Español עברית

לזכות לאה בת וירג'יני́

Get it on Google Play Download at the App Store

.'עם אפליקציית תהילים עולמי ניתן ליצור, לשתף ולהתפלל לזכותם של הזקוקים לישועת ה

phone app